Missie en visie

Stichting MOM is ontstaan door de behoefte die Sophia Cuperus (oprichter) zelf heeft ervaren. Als je een kind met een beperking krijgt, is er geen boekje hoe je dingen met betrekking tot de beperking van je kind kunt regelen of organiseren. Alles moet je zelf uitvinden. Toen Sophia voorzitter was bij de ouderraad van de Duisterhoutschool in Heerenveen, was daar een koffieochtend. Tijdens de koffieochtend, maar ook bij andere evenementen die op school werden georganiseerd, werden ervaringen uitgewisseld. Toen Esmee daar van school ging, stopte Sophia als voorzitter. Vaak werd ze nog benaderd voor vragen over pgb, zwemles, etc.

Zo is het plan ontstaan om bijeenkomsten te organiseren voor moeders met kinderen met een beperking. En dan tijdens deze bijeenkomsten voorlichting geven, preventie en ervaringen uitwisselen in een laagdrempelige setting. Er is gekozen voor een pilot jaar en er is subsidie aangevraagd bij de gemeente Heerenveen. Deze is toegekend, en Stichting MOM kon beginnen.

De drijfveer van Stichting MOM is dat moeders met een kind van met een beperking niet alleen hoeven te staan en zich niet alleen hoeven te voelen. Stichting MOM en de deelnemers aan de bijeenkomsten zijn er om naar je vragen te luisteren, ervaringen uit te wisselen en mee te denken. Stichting MOM zorgt voor verbinding tussen moeders met een kind met een beperking. Wat voor beperking dan ook, de problematiek is vaak hetzelfde.

Stichting MOM streeft ernaar om de kennis van moeders te vergroten door het organiseren van enerzijds grote bijeenkomsten met sprekers en anderzijds kleinere bijeenkomsten met meer verdieping.  Tevens zijn de bijeenkomsten een inspiratie bron voor ouders. Door voorlichting en informatie te geven, voorkomen we dat moeders vastlopen en problemen krijgen in het dagelijks leven.