MOM in de media! :)

Een mooi artikel over stichting MOM in de Rabo&Co (bladzijde: 32)(www.raboenco.nl), een uitgave van de lokale banken van de Rabobank die wordt verspreid onder leden en relaties van de Rabobank.